تبلیغات
صوفی پژوهی بارویکرد نقد - دلایل عقلی ونقلی بر رد فرق صوفیه
متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر
دلایل عقلی ونقلی بر رد فرق صوفیه
نویسنده سیدمحمدعلی موسوی در 10:25 ب.ظ | نظرات()

 

1)مقدس اردبیلی (ره)به نقل پیامبر اکرم(ص)می فرماید:

 

ای ابوذر درآخر زمان قومی پیدا می شوند ودر تابستان وزمستان لباس پشمینه می پوشند واین عمل را برای خود فضیلت ونشانه زهد وپارسائی

می دانند ،فرشتگان آسمان و زمین آنان را لعنت می کنند ،اینها لشکریان شیطانند.

 

2)مرحوم مجلسی (ره)در کتاب عین الحیوة در بیان بطلان فرقه صوفیه به نقل از شیخ طبرسی در کتاب احتجاجات روایت کرده است :که در بصره حضرت امیرالمٶمنین (ع)بر حسن بصری گذشتند واو وضو می ساخت فرمود که وضو را کامل بجا آور ای حسن .گفت یا امیرالمٶمنین دیروز جماعتی راکشتی که شهادتین می گفتند و وضورا کامل می ساختند . حضرت فرمود چرا بمدد آنها نیامدی گفت واللّه که روز اول غسل کردم حنوط بر خود پاشیدم وهیچ شک نداشتم که تخلف ورزیدن از عایشه کفر است ،در عرض راه مرا کسی ندا کرد کجامی روی برگرد هر که می کشد وهر که کشته می شود به جهنم می رود و من ترسان برگشتم ودر خانه نشستم روز دوم با مدد عایشه مهیا وروانه شدم ودر راه همان ندا شنیدم و برگشتم .حضرت فرمود:راست می گوئی می دانی آن منادی کی بود ،گفت نه ،آن برادرت شیطان بود وبتو راست گفت قاتل ومقتول لشکر عایشه در جهنم اند ودرحدیث دیگر روایت کرده است .حضرت امیرالمٶمنین (ع)به حسن بصری خطاب فرمود هر امتی راسامری می باشد وسامری این امت توئی که می گوئی جنگ نمی باید کرد.

                                       

                                        عین الحیوة ص432مرحوم مجلسی

)در کتاب جلوه حق آیت ا...ناصر مکارم شیرازی ص38در خصوص صوفیه نقل کرده:از امام صادق (ع)نقل شده در جواب یکی از یاران که راجع به صوفیه سٶال نمود.حضرت فرمود :ایشان دشمنان ما هستند کسانی که به آنها تمایل پیدا کنند از ایشان خواهند بود وبا آنها محشورمی شوند.

4)حضرت امام رضا(ع) می فرماید :

«قائل نمی شود به تصوف احدی مگر از روی خدعه ومکر ویا گمراهی و ضلالت یا جهل وحماقت»

5)حضرت امام رضا(ع) می فرماید:«هر کس نزد او ذکر صوفیه بشودوبه زبان ودل انکار ایشان نکنند ازمانیست وهر کسی انکار کند صوفیه رامانندآن است که باکفار جهاد کرده در حضور رسول خدا(ص) »

6)محمد بن حسین بن ابی الخطاب می گوید:«با امام هادی (ع)در مسجد پیغمبر نشسته بودیم که جماعتی از صوفیه وارد شدند ودر گوشه ای دیگر دور هم نشستند وشروع به ذکر(لا اله الا الله)کردند حضرت فرمودند اعتنایی نکنید به این حیله بازان زیرا ایشان هم پیمان شیطان اند»

7)حضرت امام حسن عسگری (ع) می فرماید:«به درستی که ابوصائم کوفی بدعت نهاد مذهبی را به نام تصوف وآن را جعل کرد تا آنکه پناهی باشد برای عقیده خبیثه خودش »

8)علامه حلی رضوان ا... علیه در کتاب کشف الحق ونهج الصدق و الصواب در مبحث خامس از مسئله ثالثه درباره توحید عرفا وصوفیه یعنی وحدت موجود صریحاً حکم الحاد می نماید.

9)امام خمینی (ره)در خصوص صوفیه در کتاب چهل حدیث در تفسیرحدیث کبر از امام صادق (ع)می فرمایند: حکیم متاله وفیلسوف بزرگ اسلام جناب (محقق داماد)رضوان ا... علیه می فرماید :حکیم آن است که بدن برای او چون لباس باشد .هر وقت اراده کند او را رها کند .او چه می گوید وما چه می گوییم .واز حکمت چه فهمیده وما چه فهمید یم .پس تو که به واسطه چند مفهوم و پاره ای اصطلاحات بخود میبالی و به مردم کبریا می کنی معلوم شد از کم ظرفیتی وکوچکی حوصله است و کمی قابلیت است. آن که خود را مرشد وهادی خلائق داند و در مسند دستگیری وتصوف قرار گرفت از این دو حالش پست تر وغمزه اش بیشتر است.اصطلاحات این دو دسته را به سرقت برده وسر وصورتی به متاع بازارخود داده ودل بندگان خدا را از حق منحرف ومجذوب بخود نموده و آن بیچاره صاف وبی آلایش را به علما وسایر مردم بدبین نموده .برای رواج بازار،فهمیده یا نفهمیده پاره ای از اصطلاحات جاذب بخورد عوام بیچاره داده ،گمان کرده بلفظ «مجذوب علیشاه »یا «محبوب علیشاه» حال جذبه و

حب دست دهد.ای طالب دنیا وای دزد مفاهیم اینکار تو هم اینقدر کبر وافتخار دارد.بیچاره از تنگی حوصله وکوچکی که گاهی خودش هم بازی خورده .خود را دارای مقامی دانسته ،حب نفس ودنیا به مفاهیم مسروقه واضافات واعتبارات پیوند شده ،ویک ولید. نا هنجاری پیدا شده وازانضمام اینها یک معجون عجیبی فراهم شده وخود را با این همه عیب مرشد خلائق وهادی نجات امت ودارای شریعت بلکه وقاحت را گاهی از حد گذرانده دارای ولایت کلیه دانسته،این نیز از کمی استعداد وقابلیت وتنگی سینه وقلب است. چهل حدیث ص/92

10)حضرت آیت ا...العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی (ره)در در صفحه 183 از تعلیفات جلد اول احقاق الحق می نویسد:«عندی ان مصیه علی الا سلام من اعظم المصائب تهد مت بها ارکانه واسلم بنیانه و.....»مصیبت صوفیه بر علیه اسلام در نزد من از بزرگترین مصیبتهاست که ارکان اسلام بواسطه این مصیبت منهدم وبنیان اسلام از هم پاشیده وا

مصیبتها از این همه غفلت وسکوت مردم.

11)حضرت آیت ا...العظمی گلپایگانی (ره)می فرماید:«مجالست با فرقه های ضاله حرام است وشرکت درمجالس آنها حرام است.توضیح اینکه مجالست در مجالس آنها ولو در تحت عناوین اسلامی مثل قرائت قرآن وختم انعام وغیره باشد حرام است وهر چیزی که منجر

به تقویت آنها به حساب آید حرام است.

12)علامه سید محمد حسین طباطبائی (ره)می فرماید:

«این گروه طریقت رادر مقابل شریعت قرار داده اند در حالی که طریقت هرگز نمی تواند در مقابل شریعت قرار گیرد.

 

13)علامه وحی بهبهانی می فرماید:وجود رگهایی از فلسفه ایران باستان در تصوف وافراد ایرانی ازقبیل حسن بصری ،حبیب عجمی ومعروف کرخی ازصوفیان اولیه اسلامی رااین ادعا گرفته اند.

 

«صوفی گری»                                                                         

 

باید دانست که ریشه تصوف در هند بوده وبه زبان سانسکریت تدوین شده بود واز هند به ایران آمد.پیش آمدن اسلام به دنیا واز ایران به اسلام دراواخر قرن اول سرایت نموده وبه تدریج انتشار یافت وتشبه به اساس اسلامی شد با آنکه در باطن ضداسلام ومخل آن است.

سید بن طاووس وخواجه نصیرالدین طوسی وشهید ثانی وشیخ بهائی وعلامه مجلسی که صوفیه ایشان رامنتسب به خود کرده اند،در حالیکه این بزرگان عقاید واعمال وریاضتهای باطل تصوف را خلاف ونکوهش نموده اند.

14)نظر دکتر طه حسین در کتاب آئینه اسلام ترجمه محمد ابراهیم آیتی در ص/273 و274 می گوید:تصوف در آغاز به صورت ترک دنیا وزهدی بود که طرفداران آن زیاده روی کردند .ورسول اکرم (ص)آنرا ناروا شمرد.چه عثمان بن مظعون را از رهبانیتش باز داشت وبر عبدالله بن عمروعاص که تصمیم گرفت تمام عمر روزه بگیرد ودر خواندن قران زیاده روی می کرد ومی خواست اصحابش دین خود را سهل وآسان گیرند وآنها را بیاد قرآن

می آورد که خداوند برای ایشان آسانی خواسته است .نه دشواری و در دین برایشان فشاری قرار نداده است.صحابه ای را که در روزه ونماز زیاده روی می کردند فرمود:هم روزه

بگیرند وهم افطار کنند وهم بپاخیزند وهم بخوابند وآنچه راخدا برایایشان حلال کرده بر خویش حرام نگردانند و....

15) محمد علی فروغی درجلد نخستین سیر حکمت در اروپا می گوید :اما اینکه آیا عرفا واشراقیون ما شرب عرفان را از فلوطین وپیروان او دریافته اند .یا مستقیما از منابعی که فلوطین اقتباس نموده گرفته اند.

16)دکتر غنی در ص110تا 111 جلد دوم تاریخ تصوف دراسلام گوید:«انتشار آراﺀفلوطین وپیدا شدن فلسفه نوافلاطونی در بین مسلمین بیش ازهر چیزی در تصوف وعرفان موثربوده است .به این معنی که تصوف که تا انوقت زهد عملی بود. اساس نظری وعملی یافت. چون در آراﺀنوافلاطونی دقت کنیم می بینیم که برای صوفی زاهدی که از دنیا وهر

چه در اوست آنکه فانی است دل کنده وبه آنچه باقی است دل سپرده فلسفه فلوطین بسیار خوشایند است بلکه منتهای آرزوی خود را در آراﺀاو می یابد.موضوع وحدت وجود در فلسفه نوافلاطونی بیش از هر چیز نظر صوفیه راجلب کرده است .زیرا وحدت وجودی همه دنیا را آئینه قدرت حق می بیند وهر موجودی در حکم آئینه ای است که خدا در آن جلوه گر شده ولی این مزایا همه ظاهر ونمود است وهستی مطلق وجود حقیقی خداست.انسان باید بکوشد تا پرده ها را بدرد وخود را مورد جلوه کامل جمال حق قرار دهدوبه سعادت ابدی برسد.سالک باید با پر وبال شوق عشق بطرف خدا بپرواز آید وخود را از قید هستی خود که نمودی بیش نیست آزاد کند ودر خدا که وجود حقیقی است محو وفانی سازد.

 

17)عبدالحسین زرین کوب در کتاب میراث صوفیه ص13 می نویسد:عده ای تصوف را متاثرازرهبانیت مسیحی وبه همانندی صوفی وراهب مسیحی در خرقه پوشی ومحاسبه نفس اشاره کرده اند.ودر ص 15 همان کتاب :عقاید ومذاهب غیر اسلامی اندک اندک ودر طی قرنها در نتیجه ارتباط مستقیم ومستمر صوفیه با فرقه های مختلف در تصوف اسلامی کم وبیش تاثیر نموده است.ونیز در ص  47 و 49  آورده است :چنانچه برخی از زاهدان مانند حسن بصری ،ابن سماک ،حاتم اصم ،که در اتقاد به اوضاع روزگار خود سخنان تلخ ونیش دار گفته وبه امربه معروف ونهی از منکر پرداخته اند .اینان زاهدان زمانه بودند کهپیشروان صوفیه به شمار آیند.

 


شنبه 22 تیر 1398 01:30 ب.ظ
ed help treatment http://viagralim.us ed help treatment !
It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!
شنبه 18 خرداد 1398 06:40 ق.ظ

Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to swap methods with others, why not shoot me an e-mail if interested.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
طراحی و کدنویسی : ثامن تم
Template By : Samentheme.ir