متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

مشرک شیرازی یا حافظ همجنس بازی؟

یکی از نقاط بهت آور اشعار حافظ شیرازی، تأکید بر عشق به پسربچه ها و تمایل به هم آغوشی با همجنس است ...

این نقطه عجیب، آنقدر در اشعار این شخص، تکرار شده که جای هیچ شک و شبهه ای باقی نگذاشته و انحراف شدید جنسی او را به انحاء مختلف، اثبات می نماید البته انحراف همجنس گرایی، مختص او نیست و عارفان دیگری نیز به بهانهءعشق مجازی به آن مبتلا بوده اند لکن جلوه این انحراف، در اشعار حافظ، بسیار روشن تر از اشعار سایر بت پرستان و عاشقان است... 

البته انحراف همجنس گرایی، مختص او نیست و عارفان دیگری نیز به بهانهءعشق مجازی به آن مبتلا بوده اند لکن جلوه این انحراف، در اشعار حافظ، بسیار روشن تر از اشعار سایر بت پرستان و عاشقان است... 


اشعار او برای متأمل دقیق، نکات جالبی دارد: 

. 1 مغ بچه!

گر چنین جلوه کند مُغ بچهء باده فروش *** خاکروب ِدر میخانه کنم مژگان را (غزل4(

 . 2 پسری نازنین!

این نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای *** که ت خون ما حلال تر از شیر مادر است (غزل39)

 

. 3 دعوت به گشودن قبا

بگشا بند قبا تا بگشاید دل من*** که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود (غزل207)
-
می دانیم که لباس متداول پسربچه ها قبا بوده است؛ دعوت به گشودن قبا هم نیاز به توضیح ندارد و همچنین ذکر خیر پهلوی پسرک!

 . 4 تعبیر مروّت

دهان یار که درمان درد حافظ داشت *** فغان که وقت مروّت چه تنگ حوصله بود (غزل211(

_ تعبیر مروّت تعبیر بسیار ظریفی است شاعر در اینجا، زمان کامجویی از لب

 و دهان معشوق خود را زمان مروّت معشوق اش نامیده که مفهوم کمک و همکاری معشوق در کام دادن به او را می رساند و نکته ظریف تر اینکه تعبیر مروّت در اصل به معنای مردانگی است!  

 . 5بازهم تعبیر قبا!

ای سروناز حُسن که خوش می روی به ناز *** عشاق را به ناز تو هر لحظه صدنیاز
فرخنده باد طلعت خوب ات که در ازل *** بُبریده اند بر قد سروت قبای ناز (غزل255)

 . 6 پیراهن چاک

دلم رمیدهء لولی وشی است شورانگیز *** دروغ وعده و قتـّال وضع و رنگ آمیز

فدای پیراهن چاک ماهرویان باد *** هزار جامهء تقوی و خرقهء پرهیز

(غزل262)

_تعبیر "پیراهن چاک" یادآور روش عشق بازی بعضی عرفا در حین سماع عرفانی است که از فرط عشق و بی قراری، ناگهان پسرکی را جامه دریده و سینه بر سینهء لخت آنان می نهادند.

(کتاب عارف و صوفی چه می گویند ص59(

 . 7چرا شیرین پسر؟!

صبا زآن لولی ِشنگول سرمست *** چه داری آگهی چون است حالش
گر آن شیرین پسر خونم بریزد *** دلا چون شیر مادر کن حلالش
مکن از خواب بیدارم خدا را *** که دارم خلوتی خوش با خیالش

 (غزل276(
-
ای عاشق شنگول! چرا شیرین پسر، خون شما را بریزد؟ مگر می خواهید او را آزار جنسی دهید؟ فعلاً که فقط در خواب عارفانه و خیال عاشقانه خود، صحنهء کامجویی از او را تصور می کنید پس خون تان محفوظ است و احتیاجی به حلالیت نیست!

8 . سیمین بناگوش

ببُرد از من قرار و طاقت و هوش *** بت سنگین دل سیمین بناگوش
نگاری چابکی شنگی کـُلـَه دار *** حریفی مهوشی ترکی قباپوش
ز تاب آتش سودای عشقش *** بسان دیگ دائم می زنم جوش
چو پیراهن شوم آسوده خاطر *** گرت همچون قبا گیرم در آغوش

 (غزل284)
-
تعبیر "سیمین بناگوش" نیز بسیار ظریف است چرا که پسربچهء حدوداً ده الی پانزده ساله را منظور می کند از آن رو که بناگوش ِپسربچه در این سن، کمی رنگ محاسن به خود گرفته و تاحدودی نقره خام می شود؛ مضاف براینکه پسر در این سن به نسبت کودکان، چابک هم هست و برخلاف دختربچه که در این سن، روسری دارد و حجاب، او کلاه بر سر می گذارد نکته دیگر اینکه پسربچهء معشوق به عشق ِمجازی ِحضرت!حافظ، تـُرک هم بوده است (سپیدرو و خوش اندام) و قبا هم بر تن داشته البته اگر تا پایان مراسم ِهمآغوشی، پاره نشود!  

. 9 دلبری  چارده  ساله

مجمع خوبی و لطف است عذار چو مهش *** لیکن اش مهر و وفا نیست خدایا بده اش

چارده ساله بتی چابک و شیرین دارم *** که به جان حلقه به گوش است مه چهارده اش


دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی *** بکشد زارم و در شرع نباشد گنه اش

(غزل286(
-
دلبری که چارده ساله باشد و در عین حال طفل، طبیعتاً پسر است چرا که دختر چهارده ساله، طفل نیست و بالغ می باشد مخصوصاً که به قرینه "در شرع نباشد گنه اش" روشن است که منظور، دختر نیست چرا که پسر چهارده ساله شرعاً ممکن است مکلف نشده باشد اما دختر چهارده ساله خیر

. 10 سبز بودن اطراف لب

سبزپوشان خط ات بر گرد لب *** همچو حوران اند گرد سلسبیل
ناوک چشم تو در هر گوشه ای *** همچو من افتاده دارد صد قتیل

(غزل305)
-
سبز بودن اطراف لب، چه معنایی می تواند داشته باشد!؟

 . 11 جوان نوخاسته

عاشق روی جوانی خوش و نوخاسته ام *** وز خدا صحبت او را به دعا خواسته ام

(غزل306(
 -
جان کلام را گفت این عاشق الهی! اگر منظور از جوان نوخاسته (نوجوان) در این شعر و سایر تعابیر این اشعار -معاذالله- خود خداوند بوده پس چرا از خداوند، مصاحبت با آنان، درخواست می شود به دعا؟

. 12 بگشا بند قبا!

بگشا بند قبا ای مه خورشید کلاه *** تا چو زلفت سر سودازده در پا فکنم (غزل346)

 -13چه پسری!

 دل بدین رود گرامی چه کنم گر ندهم *** مادر دهر ندارد پسری بهتر از این (غزل403)

. 14 بازهم مغ بچه!

آمد افسوس کنان مُغ بچهء باده فروش *** گفت بیدار شو ای رهرو خواب آلوده (غزل421(

. 15 طمع "مهر و وفا

پدر تجربه ای دل تویی آخر ز چه روی *** طمع مهر و وفا زین پسران می داری (غزل451(
-
واقعاً ها! چرا " داری از اینها؟
.................................................................


و اما نکاتی در حاشیه:

 

. 16

عارفان متعصب و جامداندیش، برای فرار از این مخمصه حیثیتی و تطهیر حافظ، تلاش های فراوانی کرده اند این تلاشها در دو دسته کلی قرار می گیرد:
الف. تجهیل و هتک مخالفین عرفان و روانه کردن تهمت های کوته نظرانه بسان سطحی نگری و امثال آن
ب. تأویل اشعار و ارائه تفاسیر شگفت و بی ربط و بدون شاهد و قرینه و خالی از منش تحقیقی و خارج از موازین ادبی

مورد الف) که ترفند همیشه شان بوده و هست و خواهد بود...

وقتی کسی با حقیقت برهنه و واقعیت بی پرده مواجه می شود اگر انصاف نداشته باشد و تحت تأثیر عادات و سلایق و مقبولات ذهنی خود بخواهد از قبول حق و پذیرش واقع، امتناع نماید ساده ترین و کم خرج ترین راه اش تجهیل و هتک مخالف است و راه بعدی اش نیز جنجال و هوچیگری و خود را "عمقی" و دیگران را "سطحی" نشان دادن!

مورد ب) نیز حکایت غریبی است...

کسی می آید و تراوشاتی از مغزش بر زبانش جاری می کند چند سال بعد از مرگ او مفسران می آیند و تفاسیری می سازند که روح او هم از آن همه تفاسیر بی سر و ته، بی خبر است و اگر سر از قبر برآرد دچار حیرت خواهد شد که این همه مطلب، چطور در مغز من بود و خودم نفهمیدم!؟

. 17

از مورد ب) بدتر، تطبیق چرندیات مربوط به پایین تنه یک همجنس گرا، بر حقائق عالم ملکوت و انطباق این تعابیر کثیف بر خداوند سبحان و خالق قهار زمین و آسمان است کسی می آید و می گوید «منظورش از مغ بچه و لولی شورانگیز و شیرین پسر نازنین و تـُرک شنگول سرمست و مهوش شنگ کـُلـَه دار و... ذات اقدس الهی است» (سبحانه و تعالی عمّا یشرکون) نادانی که چنین تعبیر رجس نجسی می آورد که به خیال خود، لسان الغیّ را لسان الغیب کند آیا کور است و نمی بیند که مؤدای حکم عقل و صریح آیات قرآن و روایات معصومین(علیهم السلام)) نفی تشبیه خالق و مخلوق است و رد تصور و مثلیت!؟ *(لیس کمثله شیء)* این چه عذر بدتر از گناهی است که از فسق لواط به شرک تشبیه پناه می برد و یاوه سرایی ِدون شأن توحیدیهء حضرت حق عزّوجلّ را مفسر اباطیل یک گمراه می نماید!؟

. 18

 عاشقان گمراه می گویند عشق مجازی، قنطره ای (پلی) است به سوی عشق حقیقی! بلی راست می گویند! خدای شان خدای لامکان و فوق زمان و دون تصور و خارج از توهم نیست که عقل و نقل معرفی کرده است اگر خدای آنان، الله سبحانه و تعالی بود می دانستند که عشق به او از اباطیل است و هیچ مؤید عقلی و نقلی ندارد خدای آنان بتی ساختگی و خدایی بافتنی است که ابلیس ِبـُتگر برای شان بافته است و بس، که شیرین بافته است عاشقش شده اند دیگران را هم به عشق آن بت شان دعوت می نمایند و مظاهر آن عشق حقیقی شان را نیز همین عشق های مجازی ِآلوده معرفی می نمایند. که گوشه ای از آن، در بالا ذکر شد عشقی که ثمری جز دوزخ ابدی نداشته و خداوند در وصف چنین عاشق و معشوقی می فرماید *(انّکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون)* شما و هر آنچه جز الله می پرستید هیزم دوزخ خواهید بود که به آن وارد خواهید شد (الانبیاء آیه98(

 . 19

رجبعلی خیاط از همین حافظ کذایی تجلیل می کرد و او را شیعه و دارای مقامات والا می دانست و برعکس، مولوی را منحرف و سنی و گمراه می خواند! آیا بهتر نبود رجبعلی قبل از بیان این نظر با لاله زاری (طهرانی) هماهنگ می کرد که جان کندن لاله زاری در کتاب روح مجرّد و آسمان و ریسمان بافتنش برای اثبات تشیع مولوی و مقام والای او بر باد نرود!؟

 . 20

حافظ می گوید: هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم (غزل316) فتأمّل جیّداً فی "چه"!

شنبه 18 خرداد 1398 05:40 ق.ظ

I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this web site is in fact fastidious.
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 06:47 ب.ظ
ed treatments compared http://viagralim.us ed treatments compared !
I enjoy what you guys are usually up too. This type of clever work and reporting! Keep up the fantastic works guys I've included you guys to my blogroll.
سه شنبه 9 تیر 1394 06:55 ب.ظ
دیگه به حافظ اعتماد ندارم
ابو فاطمهاحسنت
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
طراحی و کدنویسی : ثامن تم
Template By : Samentheme.ir
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو