تبلیغات
صوفی پژوهی بارویکرد نقد - مطالب آذر 1393
متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر
دلایل عقلی ونقلی بر رد فرق صوفیه
نویسنده سیدمحمدعلی موسوی در 10:25 ب.ظ | نظرات()

 

1)مقدس اردبیلی (ره)به نقل پیامبر اکرم(ص)می فرماید:

 

ای ابوذر درآخر زمان قومی پیدا می شوند ودر تابستان وزمستان لباس پشمینه می پوشند واین عمل را برای خود فضیلت ونشانه زهد وپارسائی

می دانند ،فرشتگان آسمان و زمین آنان را لعنت می کنند ،اینها لشکریان شیطانند.

 

2)مرحوم مجلسی (ره)در کتاب عین الحیوة در بیان بطلان فرقه صوفیه به نقل از شیخ طبرسی در کتاب احتجاجات روایت کرده است :که در بصره حضرت امیرالمٶمنین (ع)بر حسن بصری گذشتند واو وضو می ساخت فرمود که وضو را کامل بجا آور ای حسن .گفت یا امیرالمٶمنین دیروز جماعتی راکشتی که شهادتین می گفتند و وضورا کامل می ساختند . حضرت فرمود چرا بمدد آنها نیامدی گفت واللّه که روز اول غسل کردم حنوط بر خود پاشیدم وهیچ شک نداشتم که تخلف ورزیدن از عایشه کفر است ،در عرض راه مرا کسی ندا کرد کجامی روی برگرد هر که می کشد وهر که کشته می شود به جهنم می رود و من ترسان برگشتم ودر خانه نشستم روز دوم با مدد عایشه مهیا وروانه شدم ودر راه همان ندا شنیدم و برگشتم .حضرت فرمود:راست می گوئی می دانی آن منادی کی بود ،گفت نه ،آن برادرت شیطان بود وبتو راست گفت قاتل ومقتول لشکر عایشه در جهنم اند ودرحدیث دیگر روایت کرده است .حضرت امیرالمٶمنین (ع)به حسن بصری خطاب فرمود هر امتی راسامری می باشد وسامری این امت توئی که می گوئی جنگ نمی باید کرد.

                                       

                                        عین الحیوة ص432مرحوم مجلسی

طراحی و کدنویسی : ثامن تم
Template By : Samentheme.ir