صوفی پژوهی بارویکرد نقد http://sufipajuhi.mihanblog.com 2020-02-23T22:37:14+01:00 text/html 2015-10-17T23:46:58+01:00 sufipajuhi.mihanblog.com ابو فاطمه نقد(ادوم) بر کتاب در محضر لاهوتیان(راجع به جعفر مجتهدی) http://sufipajuhi.mihanblog.com/post/139 <h1 dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="line-height: 25.3px;">نقد شماره2</span></h1> <p align="right" style="margin-top:7.5pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;mso-line-height-alt: 13.5pt;background:#E9E9DC"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Koodak';">روزی که من شهر...ترک می کردم برای خود کسی بودم ومستغلاتی داشتم وتمکن مالی من به اندازه ای بود که &nbsp;می توانستم چندین خانواده عیال مند را به خوبی اداره کنم ولی حالا با قدم نهادن در وادی محبت کارم به جای رسیده بود ....</span></p> text/html 2015-10-17T23:42:34+01:00 sufipajuhi.mihanblog.com ابو فاطمه نقد(اول) بر کتاب در محضر لاهوتیان(راجع به جعفر مجتهدی) http://sufipajuhi.mihanblog.com/post/138 <h1 dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed">نقد شماره1</h1><div><p dir="RTL" style="margin: 7.5pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background: rgb(233, 233, 220);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Koodak';">با سینه ای مالامال از محبت آل اطهار وسری پر شورو روحی تشنه..... در صدد آموختن علوم غریبه..... هنگامی که پا به سن نوجوانی میگذارند ... در صدد آموختن علوم غریبه متداول زمانه خود بر می آیند ....&nbsp;</span></p></div> text/html 2015-10-17T23:25:59+01:00 sufipajuhi.mihanblog.com ابو فاطمه توضیح نقد بر کتاب در محضر لاهوتیان(راجع به جعفر مجتهدی) http://sufipajuhi.mihanblog.com/post/137 <h1 dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;">سوالاتی از شیخ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;"><o:p></o:p></span></h1> <p dir="RTL" style="margin-top:7.5pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;mso-line-height-alt: 13.5pt;background:#E9E9DC;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Koodak';">جعفر مجتهدی با توجه به آنچه که در کتاب در محضر لاهوتیان به چاپ رسیده است در کتاب نامبرده خاطرات و شرح زندگانی آقای جعفر مجتهدی را بیان کرده است که با مطالعه این کتاب سؤالاتی در ذهن ایجاد شده که هر آنچه آنها را با </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Koodak';">آیات قران کریم و روایات معصومین (علیهم السلام) می سنجیم قابل حل نبوده و هیچ همخوانی با سیره و روش زندگانی معصومین (علیهم السلام) که ما را به آن نوع زندگی </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Koodak';">سفارش کرده اند ندارد. سخنانی که نویسنده کتاب در محضر لاهوتیان در کتاب خود به آقای مجتهدی نسبت داده اند </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Koodak';">اگر صحت داشته باشد با توجه به حجتهای ظاهر وباطن راهی کاملا ناصواب را پیش روی روندگان به سوی هدایت و خدای جوی قرار داده است که با این کار بار سنگینی را بر دوش خود قرار داده است<o:p></o:p></span></p> text/html 2015-05-18T01:15:01+01:00 sufipajuhi.mihanblog.com ابو فاطمه دیدگاه ابن عربی در مورد حضرت ابوطالب (علیه السلام) http://sufipajuhi.mihanblog.com/post/136 <font size="3">از مسلّماتی كه در روایات آمده است، این است كه حضرت ابوطالب علیه السلام عموی بزرگوار پیامبر اكرم صلی الله علیه وآله وسلم جزء مؤمنینی بود كه در راه حمایت از اسلام تلاشهای زیادی كرد [1].<br><br>رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: تا آن زمان كه ابوطالب زنده بود قریشیان از من می ترسیدند[2].<br><br>ایشان در روز 26 ماه رجب، سال دهم بعثت، با اعتقاد و ایمانی كامل از دنیا رفتند.<br><br>امام صادق علیه السلام در عظمت مقام حضرت ابوطالب علیه السلام فرمودند:<br><br>"ابوطالب همنشین پیامبران، صدّیقین، شهیدان و صالحان است و اینان چه نیكو دوستانی هستند!"[3]<br> </font> text/html 2015-05-09T14:37:22+01:00 sufipajuhi.mihanblog.com ابو فاطمه بزرگان عرفان مصطلح (حافظ،مولوی،عطار،شبستری،ابوسعید ابوالخیر و…) و تحقیر عقل و علم 5 http://sufipajuhi.mihanblog.com/post/135 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Koodak';">خرد ستیزی و علم گریزی از ویژگی های مدرسه عرفان مصطلح یونانی و صوفیانه</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Koodak';">(و نه البته مدرسه عرفان قران و اهل بیت علیهم السلام) است. خرد ستیزی عرفان مصطلح گاه در ایجاد تقابل بین عقل و عشق و تحقیر عقل در برابر عشق جلوه گر می شود و گاه در ستایش از مستی و لایعقلی رخ می نماید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Koodak';"><o:p></o:p></span></p> text/html 2015-05-09T14:10:58+01:00 sufipajuhi.mihanblog.com ابو فاطمه بزرگان عرفان مصطلح (حافظ،مولوی،عطار،شبستری،ابوسعید ابوالخیر و…) و تحقیر عقل و علم 4 http://sufipajuhi.mihanblog.com/post/134 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Koodak';">خرد ستیزی و علم گریزی از ویژگی های مدرسه عرفان مصطلح یونانی و صوفیانه</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Koodak';">(و نه البته مدرسه عرفان قران و اهل بیت علیهم السلام) است. خرد ستیزی عرفان مصطلح گاه در ایجاد تقابل بین عقل و عشق و تحقیر عقل در برابر عشق جلوه گر می شود و گاه در ستایش از مستی و لایعقلی رخ می نماید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Koodak';"><o:p></o:p></span></p> text/html 2015-05-09T14:09:50+01:00 sufipajuhi.mihanblog.com ابو فاطمه بزرگان عرفان مصطلح (حافظ،مولوی،عطار،شبستری،ابوسعید ابوالخیر و…) و تحقیر عقل و علم 3 http://sufipajuhi.mihanblog.com/post/133 <div><br></div><div><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Koodak';">خرد ستیزی و علم گریزی از ویژگی های مدرسه عرفان مصطلح یونانی و صوفیانه</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Koodak';">(و نه البته مدرسه عرفان قران و اهل بیت علیهم السلام) است. خرد ستیزی عرفان مصطلح گاه در ایجاد تقابل بین عقل و عشق و تحقیر عقل در برابر عشق جلوه گر می شود و گاه در ستایش از مستی و لایعقلی رخ می نماید.</span></div> text/html 2015-05-07T04:37:31+01:00 sufipajuhi.mihanblog.com ابو فاطمه بزرگان عرفان مصطلح (حافظ،مولوی،عطار،شبستری،ابوسعید ابوالخیر و…) و تحقیر عقل و علم2 http://sufipajuhi.mihanblog.com/post/131 <br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-size: 16.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red" lang="FA"></span></b><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">خرد ستیزی و علم گریزی از ویژگی های مدرسه عرفان مصطلح یونانی و صوفیانه</span><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">(و نه البته مدرسه عرفان قران و اهل بیت علیهم السلام) است. خرد ستیزی عرفان مصطلح گاه در ایجاد تقابل بین عقل و عشق و تحقیر عقل در برابر عشق جلوه گر می شود و گاه در ستایش از مستی و لایعقلی رخ می نماید.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span> </p> text/html 2015-05-07T04:37:31+01:00 sufipajuhi.mihanblog.com ابو فاطمه بزرگان عرفان مصطلح (حافظ،مولوی،عطار،شبستری،ابوسعید ابوالخیر و…) و تحقیر عقل و علم1 http://sufipajuhi.mihanblog.com/post/130 <br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-size: 16.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red" lang="FA"></span></b><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">خرد ستیزی و علم گریزی از ویژگی های مدرسه عرفان مصطلح یونانی و صوفیانه</span><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">(و نه البته مدرسه عرفان قران و اهل بیت علیهم السلام) است. خرد ستیزی عرفان مصطلح گاه در ایجاد تقابل بین عقل و عشق و تحقیر عقل در برابر عشق جلوه گر می شود و گاه در ستایش از مستی و لایعقلی رخ می نماید.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span> </p> text/html 2015-05-02T23:06:03+01:00 sufipajuhi.mihanblog.com ابو فاطمه مشرک شیرازی یا حافظ همجنس بازی؟ http://sufipajuhi.mihanblog.com/post/124 <h1 dir="RTL" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333347320557px; font-family: 'B Titr';" lang="FA">بسم الله الرحمن الرحیم<o:p></o:p></span></h1><h1 dir="RTL"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333347320557px; font-family: 'B Titr';" lang="FA">مشرک شیرازی یا حافظ همجنس بازی؟</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></h1><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333320617676px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">یکی از نقاط بهت آور اشعار حافظ شیرازی، تأکید بر عشق به پسربچه ها و تمایل به <b><span style="color: red;">هم آغوشی با همجنس</span></b> است ...</span></p> text/html 2015-04-29T23:51:16+01:00 sufipajuhi.mihanblog.com ابو فاطمه نظر مراجع تقلید در رابطه با شرکت در جلسات صمدی آملی!! http://sufipajuhi.mihanblog.com/post/123 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal" align="justify"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">متن سؤال از مراجع تقلید در رابطه با شرکت در جلسات آقای صمدی آملی&nbsp;به شرح زیر است :</font></font></span></b></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal" align="justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">&nbsp;</font></font></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal" align="justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">باسمه تعالی</font></font></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal" align="justify"><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">مدتی است در برخی از شهرها فرزندان ما در جلساتی شرکت می‌کنند که مبانی درس‌های آن‌ها مطالبی است که در ذیل می‌آید. لطفا بیان فرمایید که شرکت در این جلسات جایز است یا خیر؟</font></font></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">&nbsp;</font></font></span></p> text/html 2015-04-29T20:52:52+01:00 sufipajuhi.mihanblog.com ابو فاطمه ادله صوفی بودن حافظ در کتاب {البدعة و التحرف} http://sufipajuhi.mihanblog.com/post/122 ادله تفصیلی صوفی و&nbsp; سنی بودن حافظ در کتاب {البدعة و التحرف : تألیف آیت الله محمد جواد خراسانی}&nbsp;&nbsp; را&nbsp; می توان&nbsp; در سایت&nbsp; قائمیه&nbsp;&nbsp; اصفهان&nbsp; دانلود&nbsp; کرد .<br> text/html 2015-04-25T23:51:45+01:00 sufipajuhi.mihanblog.com ابو فاطمه متن استفتاء از آیت الله سیستانی راجع به عرفان ابن عربی http://sufipajuhi.mihanblog.com/post/121 <a href="http://www.ebnearabi.com/wp-content/uploads/2011/12/c31e6727a951669a402d51579632b307.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3119" title="پاسخ استفتاء و دست نوشته حضرت آیت الله سیستانی درباره عرفان" alt="" src="http://www.ebnearabi.com/wp-content/uploads/2011/12/est2.jpg" height="359" width="490"></a> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">حضرت آیت‌ الله سیستانی در پاسخ به استفتائی مبنی بر اینکه «با توجه به مطالب منسوب به حضرتعالی در بعضی از سایت‌ها مبنی بر تایید عرفان صاحب فصوصی تقاضا می‌شود، نظر شریف را در این رابطه اعلام فرمایید» فرمودند: اینجانب در ارتباط با معارف اعتقادی به روش اکابر علمای امامیه که مطابق با آیات قرآن مجید و روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام می‌باشد، معتقد بوده و روش فوق‌الذکر را تایید نمی‌نمایم.</p> text/html 2015-04-25T23:34:33+01:00 sufipajuhi.mihanblog.com ابو فاطمه قاعده المجاز قنطره الحقیقه و عشق به نوجوانان زیبارو از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا http://sufipajuhi.mihanblog.com/post/120 <p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="color: #ff0000;"><br></span></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;از مطالب شگفت‏ انگیز حجه الحق (ابن سینا) ، نظریه قاعده «المجاز قنطره الحقیقه» است. ابن سینا با چیدن مقدمات چهارگانه به عنوان اولین فیلسوفِ مسلمان، مبناى تئوریک عشق را به صورتِ زیبا و ملیح بنیاد نهاد! و این ابتکار مختص اوست و حکماى بعد از او ـ از جمله صدرا ـ در واقع از خوان رنگارنگ او بهره برده ‏اند. </font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="3">در فصلى که تحت عنوان: عشق ظرفاء و فتیان للأوجه الحسان (یعنى عشق ظریفان و جوانان نسبت به زیبارویان) در رابطه با عشق مجازى، به گمان خود متبحرانه استدلال مى‏ آورد و مبناى فلسفى و عقلى این نوع عشق را محکم و استوار مى‏ کند.&nbsp;</font></p> text/html 2015-04-25T01:48:16+01:00 sufipajuhi.mihanblog.com ابو فاطمه نظر آیت الله حاج سید صادق روحانی راجع به صوفیه http://sufipajuhi.mihanblog.com/post/119 <p style="text-align: right;"><br><img src="http://www.orafaa.com/images/pic/rohani.jpg" alt="آیت الله روحانی" title="آیت الله روحانی" style="float: left;" border="0" height="278" width="213"></p> <p style="text-align: center;">بسمه جلت اسمائه</p> <p style="text-align: right;">غلاة چند طایفه می باشند</p> <p style="text-align: right;">عده ای معتقدند که حضرت امیرالمومنین یا یکی از ائمه(علیهم السلام) خدا و رب جلیل و اینکه آن حضرت خدای مجسم می باشند و این دسته شکی نیست در کفرشان و نجاستشان.<br><br><br></p> <p style="text-align: right;"><br></p><div style="float: none; width: 285px;" class="img_caption none"><br><p class="img_caption">دست خط مبارک آیت الله روحانی </p></div><p><br></p>