تبلیغات
صوفی پژوهی بارویکرد نقد - مطالب ابر
متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر
آیت الله سید عباس مدرسی یزدی در پاسخ به استفتائی درباره فرقه صوفیه گنابادی فرمودند: عرفان دروایش گنابادی عرفان اسلامی نیست و این فرقه گمراه و گمراه کننده اند.

                                     مدرسی یزدی


             
خبر کزاری رسابر خلاف دیدگاه صوفیان خرقه پوشی نه تشبه به پیامبران و زهاد است و نه انسان را از معاصی باز می‌دارد؛ بلکه فقط مراعات آدابِ ورود به فرقه‌های صوفیه برای رسیدن به مقاصد پوچ و هوای نفس است.
                                                                                               


                      خرقه پوشی من از غایت دینداری نیست     پرده ای بر سر صد عیب نهان می پوشم(حافظ)
معنای لغوی و اصطلاحی
خرقه که در لغت به معنی پاره، وصله و قطعه‌ای از جامه محسوب می شود، در اصطلاح نام جامه‌ای را نهاده‌اند که بعد‌ها لباس رسمی مقابله کنندگان با اسلام ناب محمدی(ص) گردید.
گروه صوف پوشان(پشمینه پوشان) را صوفی شناختند که لباس از پاره‌ها می پوشیدند و آن را لباس رسمی خود قرار می‌دادند تا به آن رسمیتی پیدا کنند و شناخته شوند.
طراحی و کدنویسی : ثامن تم
Template By : Samentheme.ir